• Beste Lezer,

  Het is alweer een aantal weken geleden dat de laatste update rondom het Covid-19 virus en de betekenis voor de sportsector met u is gedeeld. Dit betrof versoepelingsmaatregelen die per 1 juli 2020 van kracht gingen. Inmiddels is het landelijk beeld dat de besmettingen weer toenemen. De reeds bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht en ook in de landelijke persconferentie van vorige week is nogmaals een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van ons allemaal.

  Lokale ontwikkelingen

  De analyse van de oplopende besmettingen laat volgens het RIVM zien dat veelal in de privé- en werksfeer de besmettingen zijn opgelopen. Op feestjes en bbq’s, in gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping.

  Ook in Bergen op Zoom zie je een stijging van het aantal besmettingen. Het actuele aantal staat op 72 besmettingen in de periode van 7 tot en met 11 augustus. Met betrokkenen is contact opgenomen door de GGD en er is direct een bron- en contactonderzoek gestart. De positief geteste personen worden met klem gevraagd thuis in isolatie te gaan en uit te zieken omdat ze besmettelijk zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten 14 dagen thuisblijven om zo te voorkomen dat ze anderen besmetten. Dat geldt tevens voor overige contacten die naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek.

  Hoe verder

  Het was een bijzonder begin van het sportjaar 2020. Competities konden niet worden afgemaakt en sportcomplexen stonden tijdelijk leeg. Dit met alle gevolgen van dien. Wij waren dan ook zeer verheugd toen de eerste versoepelingen werden aangekondigd en de sportsector gefaseerd en onder voorwaarden weer kon opstarten. Wij hopen dat de situatie zoals deze op dit moment is, gehanteerd blijft. Met andere woorden wij hopen dat u als vereniging open kan en mag blijven om onze inwoners te kunnen laten genieten van sport en bewegen.

  Dit kan echter alleen wanneer de coronamaatregelen worden opgevolgd. Gelet op de stijging van het aantal besmettingen zien wij ons genoodzaakt om actiever en strenger te controleren op het naleven van de maatregelen. Hier zal ook vanuit onze Boa’s aandacht voor zijn.

  Wat nu

  Wij willen u op het hart drukken dat verdere verspreiding van het coronavirus alleen voorkomen kan worden als iedereen de regels respecteert en naleeft. Via dit bericht wil ik oproepen om binnen uw vereniging de maatregelen te hanteren en te handhaven. Neem voor de zekerheid de coronaprotocollen van uw sportbond of het NOC*NSF nog een keer door en doe aanpassing waar noodzakelijk. Roep uw leden op bij klachten thuis te blijven. Voor het uitbaten van de clubhuizen is het van belang dat de richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland worden opgevolgd. Het niet naleven van de richtlijnen kan leiden tot een waarschuwing of in het ergste geval een boete.

  Tot slot

  Sociale controle is essentieel. Spreek elkaar erop aan als personen zich niet aan de regels houden. Het is van cruciaal belang om de verspreiding van het virus tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het aantal besmetting weer afneemt. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, denk aan uw eigen gezondheid, dat van uw naasten en die van andere mensen. Alleen samen kunnen we het coronavirus verslaan.

  Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u deze stellen via sport@bergenopzoom.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Burgemeester,

  Dhr. dr. F.A. Petter