• Contributie

  De volgende bedragen zijn van toepassing voor het seizoen 20203-2024:

  Categorie Bedrag
  Mini's € 60
  Pupillen € 120
  Junioren € 176
  Vrouwen 30+ € 88
  35+ € 132
  Senior (elftal) € 220
  Inschrijfgeld € 15
  Administratiekosten tuchtzaken (*) € 2,50

  (*)Nieuw ten opzichte van het seizoen 2018/ 2019 zijn de administratiekosten die in rekening gebracht worden bij tuchtzaken.

  De inning van de contributie vindt in 2 termijnen plaats.

  Indien geen machtiging gegeven is om de contributie automatisch te incasseren, ontvang je een factuur waarbij je het factuurbedrag zelfstandig dient over te maken naar IBAN nummer: NL73RABO0137892098 t.n.v. SV DOSKO met vermelding van factuurnummer.

  Vragen inzake contributie, doorgeven wijziging N.A.W. gegevens of opzeggen lidmaatschap gelieve te mailen naar ledenadministratie@svdosko.nl