• Contributie

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2019 heeft het bestuur van alle aanwezige leden het mandaat gekregen de contributietarieven 2020/2021 maximaal met 5% te verhogen. Door de realisatie van een positief resultaat over het seizoen 2018/2019 en een sluitende begroting voor 2019/2020 heeft het bestuur besloten geen contributieverhoging door te voeren.

  De volgende bedragen zijn van toepassing voor het seizoen 2019-2020:

  Categorie Bedrag
  Pupillen € 110
  Junioren € 160
  Senioren € 200
  Senioren 35+ € 120
  Walking Football € 80
  Niet spelende leden € 80
  Inschrijfgeld € 15
  Administratiekosten tuchtzaken (*) € 2,50

  (*)Nieuw ten opzichte van het seizoen 2018/ 2019 zijn de administratiekosten die in rekening gebracht worden bij tuchtzaken.

  De inning van de contributie vindt in 2 termijnen plaats.

  • 1 e termijn 29 september 2020
  • 2 e termijn 29 januari 2021

  Indien geen machtiging gegeven is om de contributie automatisch te incasseren, ontvang je een factuur waarbij je het factuurbedrag zelfstandig dient over te maken naar IBAN nummer: NL73RABO0137892098 t.n.v. SV DOSKO met vermelding van factuurnummer.

  Vragen inzake contributie, doorgeven wijziging N.A.W. gegevens of opzeggen lidmaatschap gelieve te mailen naar ledenadministratie@svdosko.nl