• Op zaterdag 10 april jl. werd in de kantine van DOSKO het boekje “DOSKO in het nieuwe Millennium” gepresenteerd over de periode 2000 tot en met 2020.

    Na een kort openingswoord van de voorzitter gaf Ton Hopmans, de schrijver van dit mooie boekje, een uiteenzetting hoe dit boekje tot stand is gekomen. De vraag aan hem is ontstaan in 2019, voorafgaand aan de uitwedstrijd van DOSKO zondag 1 tegen VUC uit Den Haag. Daar ontstond het idee uit het gesprek tussen oud-voorzitter Gaby, beoogd opvolger Hans en Fons Vleghels. Fons heeft vervolgens de regie in handen genomen en heeft Ton Hopmans gevraagd dit boekje te schrijven. Dit is het derde boekje van de hand van Ton Hopmans over de geschiedenis van DOSKO. Diverse Doskoanen zorgde voor aanvullende foto’s.

    De uitreiking van het eerste exemplaar werd door Ton Hopmans gedaan aan de drie hoofdsponsoren van DOSKO, te weten Erwin en Fons Tummers van Tummers Food Processing Solutions, Rob en Emmanuela van het Grieks Restaurant Delphi en Rob Mion van Rob Mion Vastgoed B.V.. Hierna gingen de sponsoren en Ton Hopmans samen op de foto met ieder een exemplaar van het DOSKO-boekje in de hand. Tot slot werden de genodigden die Ton hebben geholpen bij het tot stand komen van dit boekje bedankt met een passend geschenk. De voorzitter sloot de bijeenkomst af met een dankwoord aan eenieder en een speciaal dankwoord aan de schrijver, Ton Hopmans. Hij ontving de zilveren DOSKO-waarderingsspeld, een mooie fles wijn en een bloemetje. Daarna werden aan de diverse tafels herinneringen opgehaald uit het verleden.

    Het boekje is verkrijgbaar in de kantine van sv DOSKO of te bestellen via info@svdosko.nl.

    DOSKO in het nieuwe Millennium

    DOSKO in het nieuwe Millennium 1