• De laatste tijd worden diverse bestuursleden benaderd door leden met de vraag hoe het nu gesteld is met Sportpark Meilust. Er gaan in Bergen op Zoom diverse wilde verhalen rond. Om jullie te informeren heeft het Hoofdbestuur besloten enige duidelijkheid te verschaffen.

    Toen Bergen op Zoom vorig jaar werd geconfronteerd met een miljoenenschuld is er binnen de gemeente een nota opgesteld hoe dit tekort kan worden teruggebracht. Eén van de pijlers was sport. Daar moet door de gemeente 2 miljoen op worden bezuinigd. In september vorig jaar is de wethouder met een ambtenaar toelichting komen geven voor welk haast onmogelijke opgave hij staat, om de kosten van sport binnen de normale kaders te brengen. Dit gesprek heeft inmiddels ook bij andere verenigingen plaatsgevonden. Verschillende scenario’s zijn tijdens dit gesprek aan de orde geweest, van het verhogen van de bezetting van ons sportpark met andere verenigingen of wijkcentra tot het eventueel vrijmaken van sportpark Meilust.  Alle opties staan momenteel nog open en worden onderzocht. Als bestuur hebben wij besloten mee te denken met de gemeente. Niet omdat wij weg willen van het sportpark Meilust, want wij vinden nog steeds dat wij het mooist sportpark van Bergen op Zoom hebben met de mooiste velden. Niet omdat wij bijna failliet zouden zijn, want zoals tijdens de ALV toegelicht heeft DOSKO een zeer gezonde financiële basis met - ondanks Corona - een stabiel tot licht groeiend ledenbestand. Wij denken mee vanuit onze maatschappelijke rol die we als DOSKO hebben en om het beste te realiseren voor onze leden.  Tot op dit moment valt er nog niets te zeggen wat het uiteindelijke scenario wordt dat voorgelegd gaat worden aan de gemeenteraad en waar zij voor gaat kiezen. Door middel van onze nieuwsbrief zullen wij jullie, onze leden, bij verdere ontwikkelingen informeren.