• Op 17 november is de Algemene Ledenvergadering gepland in het clubhuis van SV DOSKO. Als het kabinet komende week geen strengere maatregelen aankondigt, zal de ALV in het clubhuis plaatsvinden. De definitieve invulling van de ALV wordt na de persconferentie van a.s. dinsdag kenbaar gemaakt via de website.