• Klinken op een geweldig mooi 2018 op 7 januari

    11 dec 2017
  • Het bestuur van sv DOSKO en de Stichting DOSKO wensen alle Doskoanen, sponsoren, supporters en sympathisanten een gezond, succesvol, sportief en geweldig mooi 2018.

    Wij hopen U te mogen ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2018, aanvang 16.00 uur.