• het nieuwe kunstgrasveld op ons sportpark is officieel goedgekeurd door de Gemeente. De geleverde rubberkorrels voor de nieuwe kunstgrasvelden, voldoen toch aan de eisen die de gemeente hieraan stelde. Dit is gebleken uit de contra-expertise (2e onderzoek) dat is uitgevoerd.

    1e oplevering
    De gemeente hanteert de eis van maximaal 75mg/kg en daar ging het geleverde materiaal bij het 1e onderzoek net overheen. Er is veel te doen over de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van deze korrels, veroorzaakt door de zogenaamde PAK-8. Vandaar dat een 2e onderzoek nodig werd geacht. Uit dit onderzoek blijkt nu dat het veld voldoet aan de eisen en geheel veilig is.