• Jaarverslag sv DOSKO 2022-2023

  Ook het afgelopen seizoen is er binnen DOSKO weer genoeg gebeurd. Met dit jaarverslag van de secretaris wordt een beknopt overzicht gegeven van hetgeen zich binnen onze vereniging zoal heeft voorgedaan.

   

  Het seizoen 2022-2023 start met 423 leden. Tummers Food Processing Solutions is samen met Grieks Restaurant Delphi en Rob Mion Vastgoed de hoofdsponsor.

   

  Tijdens de vrijwilligersavond is september zijn de gestopte leden van de technische commissie John de Frel en Rob Mion bedankt, alsmede John van Hooydonk en John Schuurbiers. DOSKO is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet.

   

  Aan het begin van het seizoen presenteert DOSKO zich met een nieuw filmpje waarin aandacht is voor alle geledingen binnen de club. Dit seizoen starten we zonder een standaardteam op zaterdag en DOSKO-dames team op zondag. Helaas is er niet genoeg animo om beide teams te continueren. Het roemruchte DOSKO 6 met vele oud-eerste elftal spelers is gestopt, spelers die door wilden hebben onderdak gevonden bij andere teams. Gelukkig hebben we een nieuw seniorenteam op zondag, te weten DOSKO 8. Een welkome aanvulling, ook gezien de sfeer en enthousiasme dat ze met zich mee brengen.

   

  Na het vertrek van Mart van Bree staat dit seizoen John Karelse voor de groep bij DOSKO 1, welke een sterke metamorfose heeft gehad.

   

  In augustus geeft clubicoon Jack Reijnders aan vanwege gezondheidsredenen te stoppen als teammanager van DOSKO 1 en lid van de technische commissie. Roy Niemantsverdriet treedt toe tot de technische commissie.

   

  Diverse sportparken in de gemeente Bergen op Zoom worden geteisterd door slechte staat van de velden, vanwege de aanhoudende droogte en hiermee gepaard gaande beregeningsverboden. Gelukkig ligt Sportpark Meilust er picobello bij en biedt DOSKO de helpende hand aan zusterverenigingen. Dit wordt t/m oktober doorgezet.

   

  Na een moeizame competitiestart lijkt DOSKO 1 de stijgende lijn in november te pakken te hebben. Na lange tijd is er weer een DOSKO Disco, georganiseerd door DOSKO 8. Complimenten voor de Disco en de gezellige pub quiz. Op 22 nov is de Algemene ledenvergadering, met als meest in het oog springende: het 75-jarige lidmaatschap van Frits Kaan en het erelidmaatschap van Eppie Sebregts. In BN De Stem wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het 75-jarig lidmaatschap.

   

  DOSKO en trainer John Karelse besluiten in december na één seizoen uit elkaar te gaan. De  Grote Club Actie is weer gehouden, helaas niet naar tevredenheid. Volgend jaar zullen we dit beter doen om een hogere opbrengst te realiseren. Vanwege het winterse WK is een DOSKO WK Poule gehouden. Winnaar Bryan Hellemons heeft een Voetbalshop-bon gekregen, runner-up Marvin Bedaf een Delhpi bon en Rolf de Rooij (3e plek) een bierkaart voor in de DOSKO-kantine.

   

  In januari wordt Peter Sweres als nieuwe trainer gepresenteerd voor het seizoen 2023/2024. De club is erg blij met het aanstellen van oude bekende Sweres. Ten aanzien van uitbreiding van de jeugdafdeling worden de eerste voorbereidingen gedaan en contacten gelegd met scholen, waaronder De Borghoek. Beide partijen staan positief ten aanzien van een samenwerking.

   

  In een gesprek met de wethouder wordt duidelijk dat de toekomst van DOSKO op Meilust ligt. DOSKO vraagt ondersteuning bij de Gemeente t.a.v. optimale benutting van de sportparken.

   

  In februari komt er nieuws uit de gemeente t.a.v. de voorlopige conclusies over de verhuizing naar Rozenoord. De leden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief: “Wij hebben zeer recent kennisgenomen van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek van de Gemeente Bergen op Zoom waarbij de Gemeente enkele conclusies heeft getrokken;

  • De verplaatsing van sv DOSKO naar Sportpark Rozenoord levert niet de beoogde besparingen op zelfs niet als de verlangde pakketten van maatregelen en eisen van de verenigingen worden geminimaliseerd;
  • De Gemeente hecht aan een evenwichtig en gespreid aanbod van voetbalsport waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande capaciteit en faciliteiten van de sportparken en de inwoners de mogelijkheid wordt geboden om zonder wachtlijsten deel te nemen aan de voetbalsport bij de verenigingen;

   

  We benadrukken dat dit nog de voorlopige conclusies zijn die nog door College en Raad goedgekeurd dienen te worden, maar hebben gemeend u hier vooraf reeds over te informeren en enige toelichting daarbij te geven in overeenstemming met het door u verleende mandaat. “

   

  In maart bestaat DOSKO 115 jaar. Op zaterdag 4 maart wordt DOSKO JO10-1 kampioen bij SC Gastel na een 1-1 gelijkspel. Het laatste kwart van de competitie komt dit team uit in de Hoofdklasse. Na corona wordt bemerkt dat sportiviteit en respect in sommige gevallen ver te zoeken is. Dat is niet waar de vereniging DOSKO voor staat. Daarom wordt i.s.m. de KNVB een plan van aanpak opgesteld om dit weer onder de aandacht te brengen. Het gezamenlijke walking football-team van MOC en DOSKO spelen op 15 maart een ‘in memoriam’-wedstrijd tegen Feyenoord, ter ere nagedachtenis aan Lucas Huisman. De wedstrijd eindigt in 2-2. Eind maart worden de vervolgacties in gang gezet om de jeugdafdeling uit te breiden, d.m.v. een speciale werkgroep! Goed werk mannen en vrouwen!

   

  In april ontvangt DOSKO een mooie gift van de Vriendenloterij van € 5.000. DOSKO gaat een samenwerkingsverband aan met De Borghoek. Om elkaar beter te leren kennen, worden de Koningsspelen op sportpark Meilust georganiseerd en in mei verzorgt DOSKO een actieve rol tijdens de sportdag met een clinic. Bij de jaarlijkse lintjesregen wordt onze gewaardeerde vrijwilliger Bart Rens met een koninklijke onderscheiding verblijd.

   

  DOSKO stemt in met de ontmanteling van de Voetbalfederatie. Dit orgaan heeft nooit het doel bereikt waar het voor opgericht was en zal nu verdergaan als werkgroep voor De Markiezencup. DOSKO 1 degradeert naar de 2e Klasse. De gebroeders Bart & Rob Dietvorst, Nick Nuytemans en Marvin Bedaf nemen afscheid van DOSKO 1 en zullen volgend seizoen in DOSKO 2 actief zijn. Impliciet betekent dit dat er volgend seizoen een vernieuwd DOSKO 1 actief is in de 2e Klasse. Bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen is vertrouwde speaker Fons Vleghels voor het laatst te horen als “de stem van sportpark Meilust”. Hij was vele jaren een vertrouwd gezicht op de tribune in het domein van de speaker. DOSKO bedankt deze supervrijwilliger. Fons wordt opgevolgd door Jeroen Hellemons, Richard van Hoof en Miquel Bogers, welke in verschillende samenstelling de wedstrijden als speaker zullen fungeren.

   

  Fons Tummers, Fons Vleghels en Tom Hagenaars stoppen met hun inzet in de Sponsor- & Marketingcommissie. Hartstikke bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren in deze commissie. Last but not least: ING wordt sponsor van sv DOSKO voor de komende 3 jaar.