• Een rustige ledenvergadering met enkele hoogtepunten.

  2 dec 2018
 • Op 20-11-18 werd de Algemene Ledenvergadering bij sv DOSKO gehouden. Een opkomst van 31 leden, lijkt weinig, maar is wel een goed teken. De overige 451 leden hebben het naar hun zin en vinden het niet noodzakelijk om naar de ledenvergadering te komen. Dan de kritische 31 leden die wel aanwezig waren. Gedurende de hele vergadering geen enkele vraag, alles werd goedgekeurd. Welke vereniging heeft 100% draagvlak voor het gevoerde beleid? DOSKO dus.

  De hoogtepunten van de vergadering:
  25 jaar lid: Martijn Boschman
  40 jaar lid: Charles Weijts, Ton Wijnans, Jan Treep en Jan Wyers
  50 jaar lid: Jan Dons en Jef Daverveldt.

  Lianne Musters heeft tijdig aangekondigd dat ze na 9 jaar penningmeester zou stoppen. Dennis Nuijten neemt haar taak over. Op voordracht van het bestuur is aan de leden gevraagd om haar te benoemen tot Lid van Verdienste. Onder luid applaus is de vergadering hiermee akkoord gegaan.