• Corona protocol sv DOSKO

  15 sep 2020
 • Dit protocol treedt in werking op 14 oktober 2020 om 22.00 uur en wordt in geval van wijzigingen van de landelijke en lokale corona-richtlijnen aangepast.

  Deze richtlijn is een uitwerking van de landelijke en lokale corona-richtlijnen op basis van de mogelijkheden op sportpark Meilust en de activiteiten van sv DOSKO. De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid, NOC*NSF, en de KNVB zijn altijd van toepassing voor de velden en accommodaties op sportpark Meilust.

  Bezoekers sportpark Meilust

  Neem zelf je verantwoordelijkheid, gebruik je gezonde verstand en geef elkaar de ruimte. Het is een enorme uitdaging om alles in goede banen te leiden, onze belangrijkste zorg is voorkomen dat de club moet sluiten door een besmetting en er niemand kan voetballen. Op overtreding staat een boete van € 4.000,00 voor de club. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om persoonlijke boetes uit te delen door de overheid.

  • Bij een besmetting binnen een team van twee of meer wordt het team voor 10 dagen uitgesloten van sportpark bezoek. 
  • Mocht je getest zijn en nog wachten op de uitslag ben je niet welkom op het sportpark. 
  • Houd je aan de 1,5 meter afstand. Dit geldt altijd voor iedereen van 18 jaar en ouder. De enige uitzondering is tijdens het sporten.
  • Blijf thuis bij klachten, (ook al zijn ze maar licht) en laat je testen! Blijf ook thuis als of iemand in je huishouden of gezin klachten heeft!
  • Blijf 10 dagen thuis als je in contact geweest bent met iemand die besmet is of als je terugkomt uit een oranje of rood reisgebied.
  • Vermijd drukte
  • Hoest/nies in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes
  • Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit ook voor en na het bezoek aan sportpark Meilust en na toilet bezoek
  • Desinfecteer bij binnenkomst van het kleedkamergebouw, kantine of sponsorhome eerst je handen met de daarvoor beschikbare desinfecteermiddelen.
  • Schud geen handen, geef geen high-fives of boks, vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Geen toegang voor ouders, toeschouwers of publiek in het kleedkamergebouw.
  • Er zijn een beperkt aantal toiletten beschikbaar. Ga voor je naar sportpark Meilust komt thuis naar het toilet.
  • Plaats fietsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Geen fietsen binnen de hekken
  • Het rookbeleid is van toepassing
  • Werk mee aan de gezondheidscheck voor bezoek aan het terras of de kantine.  wordt er voor een aantal vragen gesteld over uw gezondheid of die van uw kinderen
  • Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
  • Respecteer en volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden op.
  • Bij het niet naleven en/of opvolgen van de regels kan een speler, trainer of bezoeker naar huis worden gestuurd.

  Aanvullende regels voor de trainingen en wedstrijden

  Aanvullende maatregelen 14 oktober 2020:

  Kantine - cf. de maatregelen is de kantine gesloten.

  Senioren

  • Alle trainingen en wedstrijden van de seniorenelftallen komen te vervallen voor vier weken.

  Jeugd

  • Alle wedstrijden voor de jeugdelftallen komen voorlopig te vervallen voor vier weken. Het is niet toegestaan om vriendschappelijke wedstrijden te spelen tussen clubs onderling.
  • De trainingen voor de jeugd gaan wel door. De jeugdelftallen blijven trainen cf. het bestaande rooster.
  • Indien aanvullende maatregelen worden genomen o.b.v. het lokale protocol van de gemeente Bergen op Zoom, wordt dit aanvullend bekend gemaakt;

  De spelregels bij de start van de jeugdtrainingen:

  • Geen ouders en/of familie voorbij de toegangspoort van het sportpark;
  • Het is voor hun ten strengste verboden voorbij de poort te komen!
  • Bij overtreding waarschuwing, 2e overtreding mag kind niet meer komen trainen;
  • Leiders/trainers moeten overtredingen melden in App van het kader, zodat indien nodig het bestuur kan optreden tegen de overtreder;
  • Laat kinderen thuis voor de training grondig hun handen wassen;
  • Binnen de poort alleen de trainer, leider, materiaalman en event. Bestuursleden;
  • Kleedkamers blijven gesloten, komt in voetbalspullen naar DOSKO. Er wordt een toiletruimte ter beschikking gesteld;
  • Verboden toegang tot materialenruimte, ballen liggen buiten klaar, hier zijn alleen de leiders of trainers welkom. GEEN kinderen;
  • Houdt als trainer/leider 1,5 meter afstand tot elkaar en de kinderen.

  Vanaf 13 jaar trainen op afstand, houdt altijd 1,5 meter in acht tussen de spelers

  • Trainer/leider is verantwoordelijk voor het in oog houden van deze belangrijkste RIVM eis;
  • Pas dus de oefeningen hierop aan;
  • Heb begrip voor ouders die hun kind voorlopig nog niet willen laten trainen;
  • Let op: er kan controle zijn van boa’s of politie en bestuur kan een oogje in het zeil houden;
  • Bij aanhoudende overtreding van deze spelregels kan bestuur en/of gemeente besluiten dat er niet meer getraind mag worden bij DOSKO;
  • Aanvang trainingen worden nader bekend gemaakt.

  Ophalen en wegbrengen

  • Probeer bij het wegbrengen en ophalen van kinderen contact met andere volwassenen te mijden (ga niet uit de auto als dat niet hoeft);
  • Ouders moeten afstand houden en mogen niet op het sportpark verblijven tijdens de training (geen toeschouwers tijdens de training), dus ook niet op parkeerterrein. Verblijven op het parkeerterrein in de auto mag wél, blijf als ouder in de auto;

  Algemeen bij trainingen en wedstrijden geldt:

  • Geen geforceerd stemgebruik
  • Gebruik altijd je eigen bidon/drinkfles en voorzie deze van je naam
  • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt.
  • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
  • Spuug en snuit niet op het veld
  • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel
  • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar
  • Houd voor en na het sporten, in de dug-out en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand
  • Aanwezige begeleiders houden langs de lijn altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Bij onweer kan er binnen in de kleedkamers, kantine of op de tribune geschuild worden probeer hier zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te nemen
  • Geen gemeenschappelijk gebruik van waterzak, spons, etc. bij blessurebehandeling.

  Regels bij de trainingen

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de trainingslocatie
  • Hesjes niet uitwisselen tussen spelers of teams en na iedere training wassen
  • Houd je aan je trainingstijd en ruim alle materialen op en zet goals van het veld
  • Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan.
  • Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor hun team en zien toe op naleving van de regels