• Contributie

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2018 heeft het bestuur van alle aanwezige leden het mandaat gekregen de contributietarieven 2019/2020 maximaal met 5% te verhogen. Door de realisatie van een positief resultaat over het seizoen 2018/2019 en een sluitende begroting voor 2019/2020 heeft het bestuur besloten geen contributieverhoging door te voeren.

  De volgende bedragen zijn van toepassing voor het seizoen 2019-2020:

  Categorie Bedrag
  Pupillen € 110
  Junioren € 160
  Senioren € 200
  Senioren 35+ € 120
  Niet spelende leden € 80
  Inschrijfgeld € 15
  Administratiekosten tuchtzaken (*) € 2,50

   

  (*)Nieuw ten opzichte van het seizoen 2018/ 2019 zijn de administratiekosten die in rekening gebracht worden bij tuchtzaken.

  De inning van de contributie vindt in 2 termijnen plaats.

  • 1 e termijn 29 augustus 2019
  • 2 e termijn 27 december 2019

  Vragen inzake contributie, doorgeven wijziging N.A.W. gegevens of opzeggen lidmaatschap gelieve te mailen naar ledenadministratie@svdosko.nl